Get Adobe Flash player

ข่าว

ตัวอย่างรูปแบบแผนปฏิบัติการ

สพป  สร  1    ได้เสนอรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2556  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ต่อไป

ค้นหา

คลังเก็บ