Get Adobe Flash player

plan

ทดสอบ 2

ช้าง ช้าง  ช้าง

ทดสอบจาก youtube

สนุกกับ ภาษา คาราโอเกะ

ตัวอย่างรูปแบบแผนปฏิบัติการ

สพป  สร  1    ได้เสนอรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2556  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ต่อไป

ค่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

391770_527343927329461_1900686464_n_resize 423287443_n_resize  

โครงการค่ายสัมพันธ์ สายชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ประจำปีการศึกษา  2556   วันพฤหัสบดีที่  23  พฤษภาคม  2556  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์   เวลา  08.00 – 16.30  น.    นักเรียนจำนวน  468  คน   ครู  25  คน   จุดประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน   ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี   โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างระเบียบวินัยให้นักเรียนซึ่งเลื่อนชั้นใหม่

สวัสดีชาวโลก – -’

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส

ค้นหา

คลังเก็บ